نمونه سوالات آیین نامه اصلی آزمون رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه اصلی آزمون راهنمایی و رانندگی با جواب را در ادامه بررسی خواهیم کرد .

ما در این قسمت سعی داریم شما را با مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی آشنا کنیم . ما در این بخش نمونه سوالات آیین نامه اصلی را به چند بخش تقسیم کرده ایم .

تقسیم بندی نمونه سوالات آیین نامه اصلی به ترتیب :

۱- سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی

۲- نمونه سوالات آیین نامه اصلی متوسط

۳- نمونه سوالات آیین نامه اصلی آسان

۴- مهم ترین و پرتکرار ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی

ابتدا شما را با تعدادی از سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی آشنا می کنیم و پس از آن به ترتیب به سراغ سوالات متوسط و آسان می رویم . پس از بررسی این سه گروه از سوالات آیین نامه اصلی به سراغی سوالاتی می رویم که بیشترین تکرار را در آزمون آیین نامه اصلی داشته است و جز مهم ترین نمونه سوالات می باشد .

گروه اول : سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی

۱- در راه های شیب دار کوهستانی که در آن ها عبور دو وسیله نقلیه کنارهم مشکل می باشد ، حق تقدم عبور با کدام است ؟

 1.  وسیله نقلیه ای که در سرازیری در حال حرکت است
 2. حق تقدم با وسیله نقلیه سبک می باشد
 3. وسیله نقلیه ای که در سر بالایی در حال حرکت است
 4. حق تقدم با وسیله نقلیه سنگین است

جواب صحیح گزینه ۳


۲- وظیفه کنیستر در خودرو چیست ؟

 1. از تبخیر روغن موتور جلوگیری می کند
 2. عمر باتری را طولانی می کند
 3. از تبخیر آب رادیاتور جلوگیری می کند
 4. از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند

جواب صحیح گزینه ۴


۳- میزان کارایی روغن های معمولی موتور چند کیلومتر می باشد ؟

 1. در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر
 2. در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
 3. در حدود ۲ هزار کیلومتر
 4. هزار کیلومتر

جواب صحیح گزینه ۱


۴- در ارزیابی مصدومین کدام یک از مصدومین را باید در اولویت انجام کمک های اولیه قرار داد ؟

 1. مصدومینی که آسیب آنها کم تر است
 2. کودکان در اولویت انجام کمک های اولیه هستند
 3. مصدومینی که از سن بالاتری نسبت به سایر مصدومین برخوردارند
 4. مصدومینی که آسیب آنها بسیار شدید است نظیر سوختگی ها یا زخم های وسیع

جواب صحیح گزینه ۴


۵- اگر خودرویی با نور بالا از روبرو به شما نزدیک شود چه باید بکنید ؟

 1. باید سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن عبور کرد
 2. باید با تبدیل نور پایین به نور بالا و بوق ممتد او را متوجه نمود که نور پایین استفاده کند
 3. باید سرعت را کاهش داده و به سمت چپ جاده نگاه کرد
 4. سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کرده و با کنار چشم حرکت خودروی مقابل را تحت نظر داشت

جواب صحیح گزینه ۴


۶- به منظور جلوگیری از آسیب رسی به بخش های موتور تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی عوض شود ؟

 1. بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر
 2. بین ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
 3. با هر بار تعویض روغن
 4. هر ۵ هزار کیلومتر

جواب صحیح گزینه ۲


۷- از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف دارد تا لحظه به کار گرفتن ترمز ها چه نام دارد ؟

 1. مسافت توقف
 2. مسافت ترمز
 3. زمان واکنش
 4. زمان ترمز

جواب صحیح گزینه ۳


۸- نام تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

 1. رعایت حق تقدم
 2. به تابلوی رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
 3. به تابلوی ایست نزدیک می شوید
 4. تقاطع فرعی و اصلی

جواب صحیح گزینه ۲


۹- تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر به چه مفهومی می باشد ؟

نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

 1. عبور دوچرخه ممنوع
 2. عبور موتور گازی ممنوع
 3. فقط عبور دوچرخه
 4. عبور دوچرخه سوار

جواب صحیح گزینه ۴


۱۰- نام تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه اصلی آزمون رانندگی

 1. حداقل سرعت ۶۰ کیلومتر
 2. رعایت فاصله کم تر از ۶۰ متر ممنوع
 3. سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
 4. سرعت توصیه شده

جواب صحیح گزینه ۴


تعدادی از سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی را باهم دیدیم حالا برویم سراغ چند نمونه سوال متوسط از سری نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب .

گروه دوم : نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی متوسط

۱- در صورت ترکیدن لاستیک جلوی اتومبیل باید … ؟

 1. به شدت ترمز کرد
 2. فرمان را رها کرد
 3. فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد
 4. ۱ و ۲ صحیح است

جواب صحیح گزینه ۳


۲- کدام مورد در مورد ضد یخ صحیح می باشد ؟

 1. بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضد یخ پر شود
 2. عدم استفاده از ضد یخ در تابستان می تواند منجر به جوش آوردن زود تر موتور شود
 3. ضد یخ در جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک کاری موثر نیست
 4. مایع ضد یخ از یخ زدگی در سرما جلوگیری نمی کند

جواب صحیح گزینه ۲


۳- دور زدن از چه فاصله ای از تونل ها که دید کافی و ایمنی لازم را ندارد ممنوع است ؟

 1. ۲۵۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۲۰۰ متری
 4. ۳۰۰ متری

جواب صحیح گزینه ۲


۴- تابلو های منع کننده با چه رنگی نشان داده می شود ؟

 1. زرد
 2. قهوه ای
 3. نارنجی
 4. قرمز

جواب صحیح گزینه ۴


۵- حداکثر سرعت در میادین چند کیلومتر در ساعت است ؟

 1. ۷۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۵۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۳۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۶۰ کیلومتر در ساعت

جواب صحیح گزینه ۳


۶- علائم اخباری برای گرفتن سبقت در روز کدام مورد است ؟

 1. تعویض نور چراغ بالا و پایین
 2. بوق کوتاه و چراغ راهنما
 3. اشاره با دست
 4. بوق مکرر و ممتد

جواب صحیح گزینه ۲


۷- در چند متری ورودی تونل ها ، سبقت گرفتن ممنوع است ؟

 1. ۱۲۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۱۰۰ متری
 4. ۲۰۰ متری

جواب صحیح گزینه ۳


۸- کدام یک از موارد زیر جان فرد را به خطر می اندازد ؟

 1. فقدان تنفس
 2. بالا بودن درجه حرارت بدن
 3. داشتن ضربان قلب
 4. خراشیدگی پوست

جواب صحیح گزینه ۱


۹- مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوال اصلی آیین نامه رانندگی

 1. ورود به شهر
 2. ابتدای منطقه مسکونی
 3. ابتدای شهر
 4. پایان شهر

جواب صحیح گزینه ۲


۱۰- معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آيین نامه اصلی

 1. حق تقدم عبور با شما
 2. حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل
 3. راه سمت چپ مسدود است
 4. خیابان دو طرفه

جواب صحیح گزینه ۲


تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه اصلی متوسط با جواب را دیدیم . حالا می رویم سراغ گروه سوم از نمونه سوالات آیین نامه اصلی که همان آسان ترین نمونه سوالات می باشند .

گروه سوم : آسان ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی

۱- حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است ؟

 1. ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۹۵ کیلومتر در ساعت
 4. ۸۵ کیلومتر در ساعت

جواب صحیح گزینه ۲


۲- کدام یک از موارد زیر توسط راننده مجاز است ؟

 1. ریختن زباله از داخل خودرو به بیرون
 2. حرکات نمایشی و دور زدن در جا
 3. پرتاب آب دهان به بیرون
 4. بستن دو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد در دو طرف قسمت جلوی خودرو

جواب صحیح گزینه ۴


۳- رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند ؟

 1. خط وسط
 2. سمت راست
 3. سمت چپ
 4. خط زیگزاگ

جواب صحیح گزینه ۲


۴- یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است ؟

 1. حرکت با سرعت زیاد
 2. عدم تنظیم موتور
 3. تنظیم باد تایرها
 4. باز کردن ترموستات خودرو در تابستان

جواب صحیح گزینه ۳


۵- به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند ؟

 1. رانندگی مطمئنه
 2. رانندگی خطر ساز یا رانندگی تهاجمی
 3. رانندگی ایمن
 4. فرهنگ رانندگی

جواب صحیح گزینه ۲


۶- کدام بیمه برای خودرو الزامیست ؟

 1. بیمه بدنه
 2. بیمه شخص ثالث
 3. بیمه آتش سوزی
 4. بیمه حوادث

جواب صحیح گزینه ۲


۷- چه موقع می توان در داخل تونل سبقت گرفت ؟

 1. پهنا تونل عریض باشد
 2. راه یک طرفه باشد
 3. نور کافی داشته باشیم
 4. این کار ممنوع است

جواب صحیح گزینه ۴


۸- در کدام یک از موارد زیر نباید دنده عقب گرفت ؟

 1. برای مسافت های طولانی
 2. دنده عقب به داخل یک خیابان فرعی
 3. برای مسافت هایی که نمی شود پیاده طی کرد
 4. دنده عقب در مناطق مسکونی و شهری

جواب صحیح گزینه ۱


۹- معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

 1. سینما
 2. نظارت با دوربین پلیس
 3. کنترل تردد
 4. عکس برداری ممنوع است

جواب صحیح گزینه ۲


۱۰- تابلوی زیر یعنی چه ؟

نمونه سوال های آیین نامه اصلی

 1. منطقه عبور معلولین
 2. رانندگی با ویلچر
 3. رانندگی معلول
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه ۳


برخی از آسان ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی نیز باهم بررسی کردیم .

به زودی تعدادی از مهم ترین و پرتکرار ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب را در اختیار شما قرار می دهیم .

برای دانلود مهم ترین نمونه سوالات فنی جهت آمادگی در آزمون اصلی و همین طور دانلود نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی می توانید از طریق سایت سوالات آیین نامه دات کام دانلود نمایید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *